devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

devtoolsNovinky v DevTools Chrome 73 | 2019-01-23 | Zdrojak, webdesign, canary, chrome, chrome 73, devtools, google
Phalcon - krátký přehled | 2015-09-28 | Felix DevBlog, phalcon, nette, devtools, framework
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz