devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

devsecops


CZ Podcast 200 a 201 ∕ 2018-11-14 ∕ dagblog, podcast, devsecops

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz