devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

devsecops


CZ Podcast 200 a 201 | 2018-11-14 | dagblog, devsecops, podcast
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz