devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

devopsAzure DevOps – private agent pro Android build | 2019-02-02 | vEnCa-X blog, android, programování, agent, build, devops
Testování na produkci | 2019-01-07 | dagblog, microservices, devops, testing
A zálohování vám funguje? | 2017-02-02 | Jakub Kulhan, programming, devops
How Docker in Docker solved our concurrency problem in a second | 2016-11-26 | Vladimír Kriška, devops, docker-in-docker
Life of a data extractor | 2016-07-14 | Vladimír Kriška, travis-ci, docker, keboola, devops
Running Keboola Connection backend in Docker | 2016-05-12 | Vladimír Kriška, devops, docker, keboola
Ansible + Nette — git, composer a tagování | 2016-02-02 | Michal Haták, nettefw, ansible, devops
Ansible + Nette — první kroky | 2016-01-30 | Michal Haták, nettefw, ansible, devops
Lokální vývoj s Dockerem nebo Vagrantem? | 2015-09-14 | Zdrojak, různé, virtualbox, docker, vagrant, ansible, devops
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz