devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

devops


Redeploy Docker stacků pomocí CircleCI a Swarmpitu ∕ 2020-08-20 ∕ rarouš.weblog, moje práce, docker, devops
Azure DevOps – private agent pro Android build ∕ 2019-02-02 ∕ vEnCa-X blog, programování, android, devops
Testování na produkci ∕ 2019-01-07 ∕ dagblog, testing, devops, microservices
A zálohování vám funguje? ∕ 2017-02-02 ∕ Jakub Kulhan, programming, devops
How Docker in Docker solved our concurrency problem in a second ∕ 2016-11-26 ∕ Vladimír Kriška, devops, docker-in-docker
Life of a data extractor ∕ 2016-07-14 ∕ Vladimír Kriška, docker, keboola, devops
Running Keboola Connection backend in Docker ∕ 2016-05-12 ∕ Vladimír Kriška, docker, keboola, devops
Ansible + Nette — git, composer a tagování ∕ 2016-02-02 ∕ Michal Haták, nettefw, devops, ansible
Ansible + Nette — první kroky ∕ 2016-01-30 ∕ Michal Haták, nettefw, devops, ansible
Lokální vývoj s Dockerem nebo Vagrantem? ∕ 2015-09-14 ∕ Zdroják, různé, docker, devops

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz