devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

developmentCZ Podcast 212 — Progresivní webové aplikace | 2019-05-14 | dagblog, google, development, progressive-web-app
Vyhledávání jinak - zkuste Algolii | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, php, development, nette
Moje první dojmy se službou CloudFlare | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, development
Jak na vlastní UserStorage v Nette | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, php, development, nette
Jak konzistentně ukládat entitu v DB a zároveň obrázek na disk | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, php, development
Dodržujte coding standard a zkuste code sniffer | 2018-09-06 | PetrJirasek.cz, php, development, nette, phpstorm
OS X: Automatic multi-version PHP + Nginx dev stack | 2017-03-04 | Martin Janeček, os-x, php, development, dev-stack, nginx
I think that there is place for use \MultipleIterator. | 2015-11-06 | Jan Machala, development, php, transpose
Developer testing – effective QA against the rules | 2015-08-18 | YSofters, qa, testing, agile, scrum, software craftsmanship, efficiency, confirmation testing, development, planning, sprint
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz