devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

dev


Záchrana neřiditelného RC modelu skrzevá Arduino ∕ 2017-06-27 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
Hodiny z pekla ∕ 2017-06-18 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
blynk.cc – rapid prototyping pro IoT (ESP8266, NodeMCU) s podporou mobilek ∕ 2016-03-17 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, dev, skrz, image resize
Zpracovaní obrázků na Skrz.cz ∕ 2015-03-18 ∕ Blog vývojářů Skrz.cz, dev, skrz, image resize
Zkuste to bez drátů, pane Marconi! ∕ 2014-03-07 ∕ pebrou, počítače, vývoj hw a sw, dev
I/O v Javě, rychlé I/O, PWM modulace a tak dále ∕ 2013-03-29 ∕ pebrou, java, počítače, vývoj hw a sw
Sleeping patterns ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, scala, obsah
Scala - líné parametry, líné závislosti a líné proxy ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, scala, obsah
Kosinová podobnost ∕ 2012-09-24 ∕ k47, programování, obsah, dev
Odkud jsou návštevníci 4chanu - skript ∕ 2012-07-14 ∕ k47, programování, obsah, dev
Groovy ∕ 2011-08-01 ∕ k47, programování, java, obsah
MySQL: rychlý výběr náhodného záznamu ∕ 2011-03-09 ∕ k47, programování, obsah, dev
get_calling_class() pro PHP 5.2 ∕ 2010-06-13 ∕ k47, php, programování, obsah
Konzolové aplikace: DevTodo ∕ 2009-10-20 ∕ k47, programování, obsah, dev
PHP Objektová obálka pspell ∕ 2009-09-26 ∕ k47, php, programování, obsah
Typografické udělátko ∕ 2009-07-09 ∕ k47, php, programování, obsah
Nette JamendoControl ∕ 2008-11-04 ∕ k47, programování, nette, obsah
Nette CachedControl ∕ 2008-11-01 ∕ k47, programování, nette, obsah
TwitterControl ∕ 2008-08-26 ∕ k47, programování, nette, obsah
Floyd-Warshallův srandovní algoritmus ∕ 2008-06-15 ∕ k47, programování, java, obsah
Konvertor exportů návštěvních knih Blueboard do SQL ∕ 2008-06-02 ∕ k47, programování, obsah, dev

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz