DevBlogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy

designSOLID – (S)ingle Responsibility Principle | Zdrojak | 2018-04-23 | javascript, oop, různé, clean code, design, single responsibility principle, solid, srp
Recenze: Dobrý designér to všechno ví! | Zdrojak | 2016-04-07 | webdesign, recenze, knihy, design, pixy
User Stories and Unintentional Design | YSofters | 2014-09-21 | software, design, software craftsmanship, user story, safeq
TDD Outside-in | Daniel Kolman | 2012-03-22 | design, tdd
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí | Daniel Kolman | 2011-09-11 | clean code, design, nuget, reflection
@kaja47, funkcionálně.cz, k47.cz