devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

design


Discovery & mobile first, aneb jak připravujeme novou responzivní Heureku ∕ 2020-03-03 ∕ Heurekadevs, blog, měnímeheureku, frontend
Nové Dárky na Heurece: Jak jsme nedělali to, co uživatelé chtějí, a díky tomu zdvojnásobili tržby ∕ 2020-02-24 ∕ Heurekadevs, blog, frontend, design
Uživatel není Bůh aneb workshop o CRO s Ondrou Ilinčevem ∕ 2019-11-04 ∕ Heurekadevs, blog, web, design
Layers, packages a architektonicky evidentní styl kódování ∕ 2019-05-23 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, design, architecture
Převod designových principů do CSS ∕ 2019-05-15 ∕ Frontend Garden, css, článek, design
SOLID – (S)ingle Responsibility Principle ∕ 2018-04-23 ∕ Zdroják, různé, javascript, design
Recenze: Dobrý designér to všechno ví! ∕ 2016-04-07 ∕ Zdroják, webdesign, recenze, knihy
User Stories and Unintentional Design ∕ 2014-09-21 ∕ YSofters, software craftsmanship, design, software
TDD Outside-in ∕ 2012-03-22 ∕ Daniel Kolman, tdd, design
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí ∕ 2011-09-11 ∕ Daniel Kolman, design, clean code, reflection

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz