devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

design


Uživatel není Bůh aneb workshop o CRO s Ondrou Ilinčevem | 2019-11-04 | Heurekadevs, web, blog, design
Layers, packages a architektonicky evidentní styl kódování | 2019-05-23 | Malé radosti enterprise developera, architecture, design, java, layers
SOLID – (S)ingle Responsibility Principle | 2018-04-23 | Zdrojak, javascript, oop, různé, clean code, design, single responsibility principle, solid, srp
Recenze: Dobrý designér to všechno ví! | 2016-04-07 | Zdrojak, webdesign, recenze, knihy, design, pixy
User Stories and Unintentional Design | 2014-09-21 | YSofters, software, design, software craftsmanship, user story, safeq
TDD Outside-in | 2012-03-22 | Daniel Kolman, design, tdd
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí | 2011-09-11 | Daniel Kolman, clean code, design, nuget, reflection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz