devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

demo


StageXL na Devfest Prague 2014 ∕ 2014-11-12 ∕ Známý guru, stagexl, demo

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz