devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

dekompoziceJak zobrazujeme obrázky | 2014-11-05 | Medio.cz, php, programování a vývoj, dekompozice, dependency injection
Jak ukládáme obrázky | 2014-10-29 | Medio.cz, php, programování a vývoj, dekompozice, dependency injection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz