devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

dbČím více se věci mění, tím více zůstávají stejné | 2016-05-22 | Funkcionálně.cz, cpu, db
Střeva databází | 2016-01-06 | Funkcionálně.cz, db, ds
limit/offset stránkování nemusí být pomalé | 2015-11-10 | Funkcionálně.cz, db, ds
Pár poznámek k pár poznámkám o sloupcových databázích | 2015-07-06 | Funkcionálně.cz, paměť, cpu, db
Async SQL | 2013-04-26 | Funkcionálně.cz, java, scala, db
Anorm | 2013-04-22 | Funkcionálně.cz, scala, db
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz