devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

db


Čím více se věci mění, tím více zůstávají stejné ∕ 2016-05-21 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, db
Střeva databází ∕ 2016-01-06 ∕ Funkcionálně.cz, ds, db
limit/offset stránkování nemusí být pomalé ∕ 2015-11-10 ∕ Funkcionálně.cz, ds, db
Pár poznámek k pár poznámkám o sloupcových databázích ∕ 2015-07-06 ∕ Funkcionálně.cz, cpu, paměť, db
Async SQL ∕ 2013-04-26 ∕ Funkcionálně.cz, scala, db
Anorm ∕ 2013-04-22 ∕ Funkcionálně.cz, scala, db
SLICK ∕ 2013-01-25 ∕ Funkcionálně.cz, scala, db

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz