devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

datová integrace100+ otázek pro datovou analytiku | 2015-10-13 | Medio.cz, analytika, gooddata, keboola, datová analytika, business intelligence, datová integrace
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz