devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

databáze


Doctrine 2 – Optimalizace výkonu ∕ 2018-08-23 ∕ Zdroják, php, databáze, doctrine
Jaké bylo WebExpo 2017 ∕ 2017-09-25 ∕ Zdroják, php, javascript, webdesign
O Doctrine 2 Best Practices ∕ 2016-07-13 ∕ Zdroják, php, databáze, doctrine
Jak Skrz.cz řadí 20K nabídek podle real-time analytiky ∕ 2015-10-15 ∕ Zdroják, databáze, elasticsearch
Jak Druid.io agreguje data ∕ 2015-06-11 ∕ Zdroják, java, databáze, druid
Architektura Druid.io ∕ 2015-05-18 ∕ Zdroják, java, databáze, druid
Druid.io: distribuovaná immutable databáze pro analytické výpočty ∕ 2015-04-30 ∕ Zdroják, java, databáze, druid
Firebase: krátké seznámení ∕ 2015-03-20 ∕ Zdroják, javascript, javascript, databáze
SQL Injection pre každého ∕ 2014-07-18 ∕ Zdroják, bezpečnost, databáze, sql injection
PHP v cloudu IV ∕ 2014-07-11 ∕ Zdroják, php, databáze, cloud
Webové rozhraní Neo4j ∕ 2014-03-07 ∕ Zdroják, databáze, neo4j, cypher
Kdy vám SQL_CALC_FOUND_ROWS zabije databázi ∕ 2012-08-29 ∕ k47, programování, obsah, databáze
Closure Table – stromy v MySQL trochu jinak ∕ 2012-01-29 ∕ Nepříliš chytrý blog, databáze, mysql, closure table
Projekt Chanminer - implementace ∕ 2011-10-21 ∕ k47, programování, scala, obsah
MySQL: rychlý výběr náhodného záznamu ∕ 2011-03-09 ∕ k47, programování, obsah, dev
Anketa: Jakým způsobem řešíte verzování datového modelu? ∕ 2010-03-03 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Unit testy nad in-memory databází ∕ 2010-02-20 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Verzování datového modelu a LiquiBase ∕ 2010-01-31 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Inicializace databázových dat prostředky Javy ∕ 2009-11-04 ∕ Malé radosti enterprise developera, java, databáze
Konvertor exportů návštěvních knih Blueboard do SQL ∕ 2008-06-02 ∕ k47, programování, obsah, dev

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz