devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

databázeDoctrine 2 – Optimalizace výkonu | 2018-08-23 | Zdrojak, php, doctrine, databáze, doctrine 2
Jaké bylo WebExpo 2017 | 2017-09-25 | Zdrojak, php, javascript, databáze, konference, webdesign, praha, webexpo, webexpo 2017
O Doctrine 2 Best Practices | 2016-07-13 | Zdrojak, php, doctrine, databáze, orm
Jak Skrz.cz řadí 20K nabídek podle real-time analytiky | 2015-10-15 | Zdrojak, databáze, elasticsearch
Jak Druid.io agreguje data | 2015-06-11 | Zdrojak, java, databáze, druid
Architektura Druid.io | 2015-05-18 | Zdrojak, java, databáze, druid
Druid.io: distribuovaná immutable databáze pro analytické výpočty | 2015-04-30 | Zdrojak, java, databáze, druid
Firebase: krátké seznámení | 2015-03-20 | Zdrojak, javascript, databáze, firebase, firebase, javascript
SQL Injection pre každého | 2014-07-18 | Zdrojak, bezpečnost, databáze, sql injection
PHP v cloudu IV | 2014-07-11 | Zdrojak, php, databáze, cloud, azure
Webové rozhraní Neo4j | 2014-03-07 | Zdrojak, databáze, cypher, dashboard, gremlin, neo4j
Kdy vám SQL_CALC_FOUND_ROWS zabije databázi | 2012-08-29 | k47, mysql & databáze, databáze, mysql
Closure Table – stromy v MySQL trochu jinak | 2012-01-29 | Nepříliš chytrý blog, databáze, closure table, mysql, stromová struktura
Projekt Chanminer - implementace | 2011-10-21 | k47, scala, databáze, projekty
Anketa: Jakým způsobem řešíte verzování datového modelu? | 2010-03-03 | Malé radosti enterprise developera, databáze, java
Unit testy nad in-memory databází | 2010-02-20 | Malé radosti enterprise developera, databáze, java
Verzování datového modelu a LiquiBase | 2010-01-31 | Malé radosti enterprise developera, databáze, java
Inicializace databázových dat prostředky Javy | 2009-11-04 | Malé radosti enterprise developera, databáze, java
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz