devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

databaseBootstrap your integration testing database | 2015-11-21 | Jiří Pudil, database, doctrine, migrations, nettefw, testing
Nextras\ORM: Důmyslné a přesto jednoduché ORM | 2015-07-25 | Felix DevBlog, nextras, orm, database, mysql, postgresql
MySQL: Working with coordinates in the database | 2013-11-20 | Zaachi.com, database
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz