devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

database


Bootstrap your integration testing database ∕ 2015-11-21 ∕ Jiří Pudil, nettefw, testing, doctrine
Nextras\ORM: Důmyslné a přesto jednoduché ORM ∕ 2015-07-25 ∕ Felix DevBlog, mysql, database, orm
MySQL: Working with coordinates in the database ∕ 2013-11-20 ∕ Zaachi.com, database

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz