devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

dataSEO restart 2017 prezentace a odkazy | 2017-06-19 | Medio.cz, internetový marketing, data, medio, seo, seo restart
DATA restart 2016 prezentace a odkazy | 2016-04-27 | Medio.cz, konference, medio interactive, data, analytika, medio, datová analytika, data restart
DATA restart 2016 prezentace a odkazy | 2016-04-27 | Medio.cz, konference, medio interactive, data, analytika, medio, datová analytika, data restart
Jdeme do Kebooly | 2015-01-13 | Medio.cz, webová analytika, data, analytika, bi, etl, gooddata, keboola, medio, datová analytika
lift-json | 2012-11-22 | k47, scala, hack, xml, json, data
Srovnání Scala.xml, Anti-xml a XPath | 2012-06-18 | k47, scala, xml, data, xpath
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz