devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

data restart


DATA restart 2016 prezentace a odkazy ∕ 2016-04-27 ∕ Medio.cz, konference, analytika, datová analytika
DATA restart 2016 prezentace a odkazy ∕ 2016-04-27 ∕ Medio.cz, konference, analytika, datová analytika
DATA restart 2015 prezentace a odkazy ∕ 2015-05-04 ∕ Medio.cz, konference, analytika, datová analytika
Hledáme řečníky pro analytickou konferenci ∕ 2015-02-10 ∕ Medio.cz, konference, analytika, datová analytika

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz