devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

data restartDATA restart 2016 prezentace a odkazy | 2016-04-27 | Medio.cz, konference, medio interactive, data, analytika, medio, datová analytika, data restart
DATA restart 2016 prezentace a odkazy | 2016-04-27 | Medio.cz, konference, medio interactive, data, analytika, medio, datová analytika, data restart
DATA restart 2015 prezentace a odkazy | 2015-05-04 | Medio.cz, konference, analytika, prezentace, datová analytika, data restart
Hledáme řečníky pro analytickou konferenci | 2015-02-10 | Medio.cz, konference, analytika, datová analytika, data restart
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz