devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

data restart


DATA restart 2016 prezentace a odkazy ∕ 2016-04-27 ∕ Medio.cz, konference, medio interactive, data, analytika, medio, datová analytika, data restart
DATA restart 2016 prezentace a odkazy ∕ 2016-04-27 ∕ Medio.cz, konference, medio interactive, data, analytika, medio, datová analytika, data restart
DATA restart 2015 prezentace a odkazy ∕ 2015-05-04 ∕ Medio.cz, konference, analytika, prezentace, datová analytika, data restart
Hledáme řečníky pro analytickou konferenci ∕ 2015-02-10 ∕ Medio.cz, konference, analytika, datová analytika, data restart

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz