devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

czpodcast


Návštěva v CZ Podcastu po pěti letech ∕ 2019-01-16 ∕ rarouš.weblog, moje práce, ci, czpodcast
CZ Podcast 75 Errata ∕ 2013-04-02 ∕ DevBlog.cz, php, javascript, vývoj

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz