devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

culture


YSofter on Malta ∕ 2015-04-02 ∕ YSofters, university relations, culture, erasmus

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz