devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

csp2Od sledování uživatelů skrze CSS ke Content Security Policy | 2019-01-26 | Zdrojak, webdesign, bezpečnost, csp, csp2, css, soukromí
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz