devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

cqrsArchitektura našeho systému: Angular, Event sourcing a CQRS | 2016-01-20 | Zdrojak, javascript, angularjs, cqrs
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz