devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

cqrs


Architektura našeho systému: Angular, Event sourcing a CQRS ∕ 2016-01-20 ∕ Zdroják, javascript, angularjs, cqrs

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz