devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

cordovaVyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: Windows 10 Mobile | 2016-03-07 | Zdrojak, javascript, mobilní vývoj, hybridní aplikace, ionic, cordova, windows phone, hybridnã­ aplikace
Vyvíjíme hybridní aplikace v Ionicu: První mobilní aplikace | 2015-12-18 | Zdrojak, javascript, angularjs, mobilní vývoj, hybridní aplikace, ionic, phonegap, cordova
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz