devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

continuous delivery


Continuous delivery ∕ 2016-05-07 ∕ Honza Břečka, testování, docker, selenium
CircleCI + selenium ∕ 2016-05-07 ∕ Honza Břečka, testování, continuous delivery

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz