devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

continues integration


Jenkins 2.0 – novinky a vylepšení ∕ 2016-11-11 ∕ Zdroják, různé, continuous integration, jenkins

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz