devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

constraintlayoutAndroid: jak na responzivní zobrazení komponent na celou výšku displeje | 2016-11-07 | vEnCa-X blog, android, programování, constraintlayout
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz