devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

conference


NDC London 2020 ∕ 2020-03-26 ∕ YSofters, events, development, conference
FindSecurityBugs in Amsterdam (Black Hat) ∕ 2016-01-27 ∕ YSofters, java, scala, security
ES6 generators and Co.js explained ∕ 2016-01-27 ∕ Programátorovy zápisky, programming, angularjs, conference
The Importance of Building Developer Community in the Czech Republic ∕ 2015-03-15 ∕ YSofters, java, events, conference
Spock ∕ 2014-04-10 ∕ Daniel Kolman, machine learning, tdd, conference
Lambda Days 2014 Krakow ∕ 2014-03-31 ∕ Daniel Kolman, conference
GOTO 2013 Amsterdam - Erik Meijer ∕ 2013-11-27 ∕ Daniel Kolman, machine learning, conference
GOTO 2013 Amsterdam - Legacy Systems ∕ 2013-07-22 ∕ Daniel Kolman, conference, legacy
GOTO 2013 Amsterdam - Big Data a NoSQL ∕ 2013-07-03 ∕ Daniel Kolman, conference, bigdata, nosql
Jaká byla XMLPrague 2010 z pohledu webaře ∕ 2010-03-16 ∕ HTML456, conference, prague, xml

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz