devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

command prompt


K vytvoření wifi hotspotu stačí notebook a Windows ∕ 2013-11-02 ∕ Zápisky.info, články, windows, command prompt

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz