devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

coding3 zákony dobrého kódu | 2015-12-13 | Jakub Kulhan, php, coding
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz