devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

coding


3 zákony dobrého kódu ∕ 2015-12-13 ∕ Jakub Kulhan, php, coding

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz