devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

code review


Jak na code review ∕ 2017-11-14 ∕ Zdroják, různé, github, code review
Co nás naučilo Code Review ∕ 2015-11-03 ∕ Zdroják, různé, code review
Code reviews v praxi ∕ 2014-09-26 ∕ Zdroják, různé, code review
Code review checklist ∕ 2014-07-24 ∕ Zdroják, různé, code review

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz