devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

cloud-computing


Keboola Connection Going Azure ∕ 2020-03-31 ∕ Keboola Tech Blog, keboola, azure, cloud-computing
Chyba je nevyhnutelná a mávnutí motýlích křídel, které smazalo naší databázi ∕ 2019-02-02 ∕ dagblog, newsletter, azure, cloud-computing ∕ podobné: #1, #2
How we scale using AWS ∕ 2018-10-05 ∕ Michal Haták, aws, cloud-computing, autoprop

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz