devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

closure table


Closure Table – stromy v MySQL trochu jinak ∕ 2012-01-29 ∕ Nepříliš chytrý blog, databáze, closure table, mysql, stromová struktura

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz