devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

closure table


Closure Table – stromy v MySQL trochu jinak ∕ 2012-01-29 ∕ Nepříliš chytrý blog, databáze, mysql, closure table

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz