devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

closure tableClosure Table – stromy v MySQL trochu jinak | 2012-01-29 | Nepříliš chytrý blog, databáze, closure table, mysql, stromová struktura
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz