devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

clean code


SOLID – (S)ingle Responsibility Principle ∕ 2018-04-23 ∕ Zdroják, různé, javascript, design
Jak správně pojmenovat test ∕ 2013-02-17 ∕ Daniel Kolman, tdd, clean code
Jak uhlídat závislosti ve velké aplikaci ∕ 2011-09-11 ∕ Daniel Kolman, visual studio, mvc, clean code
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí ∕ 2011-09-11 ∕ Daniel Kolman, design, clean code, reflection

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz