devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

clean code



SOLID – (S)ingle Responsibility Principle | 2018-04-23 | Zdrojak, javascript, oop, různé, clean code, design, single responsibility principle, solid, srp
Jak správně pojmenovat test | 2013-02-17 | Daniel Kolman, clean code, tdd
Jak uhlídat závislosti ve velké aplikaci | 2011-09-11 | Daniel Kolman, visual studio, mvc, clean code, reflection
StructureAssertions – knihovna pro testování závislostí | 2011-09-11 | Daniel Kolman, clean code, design, nuget, reflection
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz