devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

článkyDevel.cz ‘14 – shrnutí dojmů a přednášek | 2014-06-22 | Satera.cz, články
Vytváření vlastních domén na Apache | 2012-04-25 | Satera.cz, server & apache, linux, články, apache, doména, localhost
Nette: autentizace pomocí Twitteru | 2012-04-16 | Satera.cz, nette, php, články
Testování privilegovaných akcí v Nette | 2012-04-14 | Satera.cz, testování, nette, phpunit, články
Test Driven Development v Nette | 2012-03-02 | Satera.cz, testování, nette, články, tdd, test
Titanium Studio – napište si desktopovou aplikaci v JavaScriptu | 2012-02-28 | Satera.cz, javascript, články, programujte
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz