devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

články - programování


X86-64 podle manuálů Intel ∕ 2016-09-26 ∕ SOOM.cz, články - programování

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz