devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

články - programováníX86-64 podle manuálů Intel | 2016-09-26 | SOOM.cz, články - programování
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz