devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

články - kryptologie


Rainbow tables tajemství zbavené ∕ 2015-02-01 ∕ SOOM.cz, články - kryptologie

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz