devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

články - kryptologieRainbow tables tajemství zbavené | 2015-02-01 | SOOM.cz, články - kryptologie
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz