devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

články - knihyKniha: Efektivní testování softwaru | 2016-11-11 | SOOM.cz, články - knihy
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz