devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

články - knihy


Kniha: Efektivní testování softwaru ∕ 2016-11-11 ∕ SOOM.cz, články - knihy

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz