devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

circleci


Redeploy Docker stacků pomocí CircleCI a Swarmpitu ∕ 2020-08-20 ∕ rarouš.weblog, moje práce, docker, devops ∕ podobné: #1, #2, #3, #4
Auto-merge pomocí CircleCI ∕ 2020-07-11 ∕ rarouš.weblog, moje práce, ci, circleci ∕ podobné: #1, #2
Continuous delivery ∕ 2016-05-07 ∕ Honza Břečka, testování, docker, selenium ∕ podobné: #1, #2

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz