devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

circleciContinuous delivery | 2016-05-07 | Honza Břečka, continuous delivery, testování, circleci, selenium, docker
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz