devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

circleci


Redeploy Docker stacků pomocí CircleCI a Swarmpitu ∕ 2020-08-20 ∕ rarouš.weblog, moje práce, docker, devops
Auto-merge pomocí CircleCI ∕ 2020-07-11 ∕ rarouš.weblog, moje práce, ci, circleci
Continuous delivery ∕ 2016-05-07 ∕ Honza Břečka, testování, docker, selenium

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz