devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

cipherTinkering with ZeroMQ security | 2016-03-15 | YSofters, security, tls, cipher, zeromq
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz