devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

chatbot


Telegram – chat bot ∕ 2019-10-27 ∕ vEnCa-X blog, php, programování, api

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz