devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

chai


Testovací trio Mocha, Chai a Sinon ∕ 2018-02-14 ∕ Zdroják, javascript, node.js, chai, mocha, sinon
Jak na TDD v JavaScriptu ∕ 2018-02-02 ∕ Zdroják, testování, javascript, tdd, chai, mocha, sinon, testování

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz