devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

českyJak sehnat super práci | 2016-01-27 | Programátorovy zápisky, jquery, česky
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz