devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

captchaCaptcha? Ne, díky! | 2012-07-13 | Nepříliš chytrý blog, webové stránky, captcha, přístupnost
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz