devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

camera


K čemu bude magická značka device ∕ 2010-01-19 ∕ HTML456, camera

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz