devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

cameraK čemu bude magická značka device | 2010-01-19 | HTML456, camera
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz