devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

builder


Builder pattern without getters ∕ 2015-05-14 ∕ YSofters, java, software craftsmanship, pattern ∕ podobné: #1, #2, #3

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz