devblogy.k47.czkategoriersstwitter @devblogy přidat blog

brecak


Průměrný zákazník webového studia... ∕ 2010-06-28 ∕ JakubSpanihel, brecak
Proč nemám smartphone? ∕ 2010-06-16 ∕ JakubSpanihel, brecak

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz