devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

brecakPrůměrný zákazník webového studia... | 2010-06-28 | JakubSpanihel, brecak
Proč nemám smartphone? | 2010-06-16 | JakubSpanihel, brecak
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz