devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

bratislavaPoznámky z Reactive 2015. Ochutnávka budoucnosti, včera bylo pozdě a použití teď a tady | 2015-11-26 | Zdrojak, javascript, react, akce, bratislava
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz