devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

bot


Telegram – chat bot ∕ 2019-10-27 ∕ vEnCa-X blog, programování, api, bot, chatbot, php, telegram

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz