devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

bigdata


GOTO 2013 Amsterdam - Big Data a NoSQL ∕ 2013-07-03 ∕ Daniel Kolman, conference, bigdata, nosql

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz