devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

bi


Jdeme do Kebooly ∕ 2015-01-13 ∕ Medio.cz, analytika, datová analytika, keboola

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz