devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

biJdeme do Kebooly | 2015-01-13 | Medio.cz, webová analytika, data, analytika, bi, etl, gooddata, keboola, medio, datová analytika
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz