devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

bi


Jdeme do Kebooly ∕ 2015-01-13 ∕ Medio.cz, webová analytika, data, analytika, bi, etl, gooddata, keboola, medio, datová analytika

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz