devblogy.k47.czkategorierss@devblogy přidat blog

benchmarks


Even more fun with building and benchmarking Firefox with GCC and Clang ∕ 2018-12-30 ∕ Honza Hubička's Blog, code optimization, cpp, compilers
Firefox 64 built with GCC and Clang ∕ 2018-12-15 ∕ Honza Hubička's Blog, code optimization, compilers, firefox
Building libreoffice with GCC 6 and LTO ∕ 2016-03-18 ∕ Honza Hubička's Blog, code optimization, cpp, compilers
Linktime optimization in GCC, part 3 - LibreOffice ∕ 2014-09-10 ∕ Honza Hubička's Blog, code optimization, link-time optimization, benchmarks
Linktime optimization in GCC, part 2 - Firefox ∕ 2014-04-22 ∕ Honza Hubička's Blog, cpp, compilers, firefox
Deprese softwarových vývojářů ∕ 2014-03-12 ∕ Mirtes.cz, obecné, testing, benchmarks

@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz