devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

benchmarkJak rychlá je reflexe na JVM? | 2019-08-25 | 0xDEADBEEF, jvm, benchmark
Scala, mapy a čítače | 2019-05-21 | 0xDEADBEEF, scala, benchmark
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz