devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy | přidat blog

bee-allAuto-cancel - poctivý kontrast k auto-renew | 2013-10-10 | Mirtes.cz, akrasia, bee-all, competition, economics, money, navel-gazing, startups
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz