devblogy.k47.cz | kategorie | rss | @devblogy |

bddBehat & Gerkin: (ne)jen testování PHP aplikací | 2014-08-05 | Zdrojak, testování, php, bdd, behat
@kaja47, 0xDEADBEEF funkcionálně.cz, k47.cz